Stichting Het Vervolg

Stichting Het Vervolg is een stichting die zonder winstoogmerk de opera als theatervorm voor een breed publiek toegankelijk wil maken. De stichting heeft sinds 2007 drie producties gerealiseerd en heeft een 4e productie in voorbereiding, die in 2016 zal spelen in het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch